Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    psresize - wiele stron na arkuszu

SK/LADNIA

    psresize [ -wszeroko ] [ -hwysoko ] [ -ppapier ] [ -Wszeroko ] [
    -Hwysoko ] [ -Ppapier ] [ -q ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

    Psresize skaluje i centruje dokument w innym rozmiarze papieru. Plik
    wejciowy musi by zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe
    (DSC).

    Opcja -w przekazuje szeroko wyjciowego arukusza, a -h jego wysoko.
    Jednostkami  s cm lub in (cale). Brak jednostki oznacza punkty
    postscriptowe o wymiarze 1/72 cala. Alternatywnym sposobem przekazania
    rozmiaru papieru jest opcja -p, ustawiajca rozmiar na a3, a4, a5, b5,
    letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto lub 10x14.
    Domylnym rozmiarem jest a4.

    Opcja  -W podaje szeroko papieru wejciowego, a -H jego wysoko.
    Alternatywnym sposobem przekazania rozmiaru papieru wejciowego jest
    opcja -P, ustawiajca rozmiar papieru. Domyln wartoci jest a4.

    Psresize  normalnie  drukuje  na  wyjciu numery stron; opcja -q
    powstrzymuje to dzialanie.

PRZYK/LADY

    Nastpujca komenda konwertuja dokument A4 na rozmiar letter:

    psresize -PA4 -pletter in.ps out.ps

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKE

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1),  fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1), fixfmps(1),
    fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1),  fixtpps(1),  fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

B/LDY

    Psresize nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

              PSUtils Wydanie 1 Lata 17        PSRESIZE(1)