Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    psselect - wybiera z pliku postscriptowego strony

SK/LADNIA

    psselect [ -q ] [ -e ] [ -o ] [ -r ] [ -pstrony ] [ strony ] [ plik_we
    [ plik_wy ] ]

OPIS

    Psselect wybiera strony z dokumentu postscriptowego i wkleja je do
    nowego  pliku.  Plik  wejciowy powinien by zgodny z konwencjami
    strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

    Opcja -e wybiera wszystkie strony parzyste; mona jej uywa w polczeniu z
    innymi opcjami wyboru stron do wyboru stron parzystych z zakresu stron.

    Opcja -o wybiera wszystkie strony nieparzyste; mona jej uywa w
    polczeniu z innymi opcjami wyboru stron.

    Opcja -pstrony okrela strony, ktore naley wybra. Strony to rozdzielona
    przecinkami lista zakresow stron, z ktorych kady moe by albo numerem
    strony, albo zakresem, w postaci pierwszy-ostatni.  Jeli pierwszy
    zostanie pominty, wybrana zostanie pierwsza strona, a jeli pominity
    zostanie ostanie, wybrana zostanie strona ostatnia.

    Znak przedrostkowy `_' oznacza, e numer strony liczony jest od koca
    dokumentu. Bez numeru, znak ten oznacza danie wstawienia pustej strony.

    Opcja -r powoduje, e psselect wydaje wybrane strony w odwroconej
    kolejnoci.

    Normalnie, psselect drukuje numery prztwarzanych stron; opcja -q
    powstrzymuje to dzialanie.

    Jeli podana jest ktora z opcji -r, -e lub -o, zakres stron trzeba poda
    poprzez opcj -p Jest tak dla kompatybilnoci wstecznej z poprzednimi
    wersjami.

UWAGI

    Numer strony podawany do psselect jest numerem strony, liczc od pocztku
    lub koca pliku, zaczynajcym si od jedynki. Rzeczywisty numer strony w
    dokumencie moe by inny.

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKE

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1), fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1),  fixfmps(1),
    fixmacps(1),  fixpsditps(1),  fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

B/LDY

    Psselect nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

            PSUtils Release 1 Patchlevel 17      PSSELECT(1)