Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   renice -- popraw priorytet dzialajcego procesu

SK/LADNIA

   renice priority [[-p] pid ...] [[-g] pgrp ...] [[-u] user ...]

OPIS

   Renice poprawia priorytet schedulowania jednego lub wikszej liczby
   procesow. Nastpujce parametry kto s interpretowane jako identyfikatory
   procesow, grup, lub nazwy uytkownikow. Renice'owanie grupy procesow,
   powoduje e wszystkie procesy grupy bd mialy zmieniony priorytet.
   Renice'owanie uytkownika spowoduje, e wszystkie jego porocesy zmieni
   priorytet. Domylnie, zmieniane procesy s podawane przez ich PID.

   Opcje obslugiwane przez renice:

   -g   Wymu interpretacj parametrow kto jako identyfikatorow grup
       procesow.

   -u   Wymu interpretacj parametrow kto jako nazw uytkownikow.

   -p   Resetuje interpretacj parametrow kto na domyln, czyli PID.

   Na przyklad,

   renice +1 987 -u daemon root -p 32

   zmieni priorytety procesow 987 i 32, oraz wszystkich procesow uytkownikow
   daemon i root.

   Uytkownicy inni ni superuytkownik mog tylko zmienia priorytety swoich
   procesow i mog je monotonicznie zwiksza tylko w zakresie 0 do PRIO_MAX
   (20). Superuytkownik moe zmienia priorytety procesow w zakresie PRIO_MIN
   (-20) do PRIO_MAX. Przydatnymi priorytetami s: 20 (proces bdzie dzialal
   tylko gdy system nie ma nic innego do roboty), 0 (podstawowy priorytet
   schedulowania), cokolwiek ujemnego (aby lecialo szybko).

PLIKI

   /etc/passwd do mapowania nazw uytkownikow na ich ID.

ZOBACZ TAKE

   getpriority(2), setpriority(2)

B/LDY

   Niesuperuytkownik nie moe zwiksza priorytetow schedulowania swoich
   wlasnych procesow, nawet jeli byly one najpierw zmniejszone.

HISTORIA

   Polecenie renice pojawilo si w 4.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.