Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   rev -- odwraca wiersze pliku

SK/LADNIA

   rev [plik]

OPIS

   Narzdzie rev kopiuje podane pliki na standardowe wyjcie odwracajc kolejno
   znakow w kadym wierszu. Jeeli nie podano adnych plikow, to czytane jest
   standardowe wejcie.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.