Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    rgrep - rekurencyjny, podwietlajcy program grep

SK/LADNIA

    rgrep [opcje] wzorzec [plik]...

OPIS

    rgrep, w przeciwiestwie do grep(1) i egrep(1), potrafi rekurencyjnie
    zaglbia si w podkatalogi. Tradycyjna metoda wykonywania tego rodzaju
    wyszukiwania w systemach uniksowych wykorzystuje polecenie find(1) w
    polczeniu z grep(1). Skutkuje to jednak bardzo kiepsk wydajnoci.

PARAMETRY WIERSZA POLECE

    -?
       Dodatkowa pomoc (na niektorych systemach naley uy '-?', by unikn
       interpretacji pytajnika przez powlok).
    -c
       Zlicza dopasowania.
    -h
       Podwietla dopasowania (przyjmuje si terminal zgodny z ANSI).
    -H
       Wypisuje dopasowanie, a nie cal linijk je zawierajc.
    -i
       Ignoruje wielkoci liter.
    -l
       Podaje tylko nazwy plikow.
    -n
       Wypisuje numer linii, w ktorej wystpuje dopasowanie.
    -F
       Poda za dowizaniami.
    -r
       Rekurencyjnie przeglda drzewo katalogow.
    -N
       Wyszukuje BEZ rekurencji.
    -R wzorzec
       Jak -r, z wyjtkiem tego, e sprawdzane s tylko pliki pasujce do
       wzorca.
    -v
       Wypisuje tylko te linie, ktore NIE pasuj do zadanego wzorca.
    -x ext
       Sprawdza tylko pliki o rozszerzeniu ext.
    -D
       Wypisuje wszystkie katalogi, jakie bd przeszukiwane. Ta opcja
       sluy tylko do celow diagnostycznych. Jeli jest uyta, to nie s
       przegldane adne pliki.
    -W d/lug
       Linie maj dlugo d/lug znakow (nie s zakoczone znakiem nowej
       linii).

ROZPOZNAWANE WYRAENIA REGULARNE:

    .
       dopasowuje dowolny znak oprocz znaku nowej linii
    \d
       dopasowuje dowoln cyfr
    \e
       dopasowuje znak ESC
    *
       dopasowuje  zero lub wicej wystpie poprzedzajcego wyraenia
       regularnego
    +
       dopasowuje co najmniej jedno wystpienie poprzedzajcego wyraenia
       regularnego
    ?
       dopasowuje zero wystpie lub jedno wystpienie poprzedzajcego
       wyraenia regularnego
    ^
       dopasowuje pocztek linii
    $
       dopasowuje koniec linii
    [...]
       dopasowuje dowolny pojedynczy znak sporod umieszczonych  w
       nawiasach. Na przyklad, [-02468] dopasowuje '-' lub dowoln cyfr
       parzyst, a [-0-9a-z] dopasowuje '-', dowoln cyfr od 0 do 9 lub
       liter od a do z.

    \{...\}

    \(...\)

    \1, \2, ..., \9
       dopasowuje podlacuch poprzednio dopasowany n-tym ujtym w nawiasy
       podwyraeniem \(...\) wyraenia regularnego.
       Na przyklad, \([ \t][a-zA-Z]+\)\1[ \t] dopasowuje kade slowo
       kolejno powtorzone.

PRZYK/LADY

    o Szukanie we wszystkich plikach z rozszerzeniem 'c' w biecym katalogu
     i jego podkatalogach dopasowa napisu 'int ' na pocztku linii, z
     wypisywaniem pasujcych linii wraz z ich numerami (dwie metody):

       rgrep -n -R '*.c' '^int ' .
       rgrep -n -x c '^int ' .

    o Podwietlanie  wszystkich  wystpie  powtorzonych  slow  w pliku
     'strona.tex':
     rgrep -h '[ \t]\([a-zA-Z]+\)[ \t]+\1[ \t\n]' strona.tex
     rgrep -h '^\([a-zA-Z]+\)[ \t]+\1[ \t\n]' strona.tex

     Zauwa, e ta wersja programu rgrep wymaga w tym przypadku dwu
     przebiegow.

    o Przegldanie, w katalogu /usr/src/linux i niej, wszystkich plikow
     OPROCZ majcych rozszerzenie '.o' lub '.a' w poszukiwaniu lacucha
     'mouse', bez uwzgldniania wielkoci liter:

       rgrep -i -R '*.[^ao]' mouse /usr/src/linux

    o Przeszukiwanie w pliku 'plik.fits', o stalej dlugoci rekordow, slowa
     kluczowego EXTNAME:

       rgrep -W80 ^EXTNAME plik.fits

     Zauwa, e wyraenie regularne '^[A-Z]+' wypisze wszystkie naglowki
     formatu FITS.
     [tlum.: FITS, Flexible Image Transport System - opracowany przez
     NASA format do midzyplatformowej wymiany danych astronomicznych,
     glownie grafiki, ale rownie tablic czy macierzy.]

AUTOR

       "John E. Davis" <davis@space.mit.edu>

    T stron podrcznika systemowego przeloyl na troff

    "Boris D. Beletsky" <borik@isracom.co.il>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.