Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    rm - usuwa pliki

SK/LADNIA

    rm [opcja]... plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo rm
    lub
       info rm.

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie rm w wersji GNU.

    rm usuwa kady podany plik. Domylnie nie usuwa katalogow.

    Jeli pliki jest niezapisywalny, standardowym wejciem jest terminal, a
    nie podano opcji -f ani --force lub *podano* opcj -i lub --interactive,
    to rm pyta uytkownika czy usun plik. Jeli odpowied nie zaczyna si od
    `y' lub `Y', plik jest pomijany.

    GNU rm, podobnie jak kady inny program, ktory uywa funkcji getopt do
    rozbioru swoich argumentow, pozwala na uywanie opcji -- do wskazania, e
    wszystkie nastpne argumenty nie s opcjami. Aby skasowa plik o nazwie
    -f w biecym katalogu, mona wpisa albo
       rm -- -f
    albo
       rm ./-f
    Stosowanie przez uniksowy program rm pojedynczego znaku - do tego
    samego celu pochodzi sprzed rozwoju standardowej skladni getopt.

  OPCJE
    -d, --directory
       Usuwa katalogi za pomoc `unlink' zamiast uycia `rmdir' i nie
       wymaga by katalogi byly puste przed prob skasowania. Dziala to
       tylko jeli mamy odpowiednie uprawnienia a system obsluguje
       `unlink' w odniesieniu do katalogow. Poniewa kasowanie w ten
       sposob katalogow powoduje, e wszystkie pliki w skasowanym
       katalogu nie posiadaj przypisa, rozsdnie jest uy fsck na
       systemie plikow po dokonaniu takiej operacji.

    -f, --force
       Ignoruje nieistniejce pliki i nigdy nie pyta  uytkownika.
       Ignoruje uprzedni opcj --interactive (-i).

    -i, --interactive
       Dla kadego z plikow prosi o potwierdzenie usunicia. Jeli
       odpowied nie zaczyna si od `y' lub `Y', plik jest pomijany.
       Ignoruje uprzedni opcj --force (-f).

    -r, -R, --recursive
       Usuwanie rekurencyjne. Usuwane s take katalogi wraz z cal
       zawartoci. Tej opcji naley uywa bardzo ostronie.

    -v, --verbose
       Wypisuje nazw kadego pliku przed usuniciem.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie, Richarda Stallmana i
    Jima Meyeringa.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    rmdir(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.