Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    rmdir - usuwa puste katalogi

SK/LADNIA

    rmdir [opcja]... katalog...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo rmdir
    lub
       info rmdir.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie rmdir w wersji GNU.

    rmdir usuwa kady podany pusty katalog. Jeli jaki nieopcyjny argument
    nie odnosi si do istniejcego, pustego katalogu, to jest to bld.

  OPCJE
    --ignore-fail-on-non-empty
       Ignoruje kade niepowodzenie wynikajce wylcznie std, e katalog
       nie jest pusty.

    -p, --parents
       Usuwa katalogi nadrzdne. Usuwa katalog, a nastpnie sprobuje usun
       kad skladow tego katalogu. Zatem, np. rmdir -p a/b/c jest
       zblione do rmdir a/b/c a/b a. W zwizku z tym zawodzi, jeli ktory
       z katalogow nadrzdnych nie bdzie pusty. By taka sytuacja nie
       powodowala wywietlenia komunikatu diagnostycznego i niepomylnego
       zakoczenia dzialania rmdir, naley skorzysta z opcji --ignore-
       fail-on-non-empty.

    --verbose
       Wywietla komunikaty diagnostyczne dla kadego pomylnie usunitego
       katalogu.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

    W podrczniku rm(1) znajdziesz opis, jak usuwa niepuste katalogi
    (rekurencyjnie).

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    rm(1), mkdir(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.