Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   scp -- bezpieczne kopiowanie (program zdalnego kopiowania plikow)

SK/LADNIA

   scp [-pqrvBC1246] [-F plik_konfig_ssh] [-S program] [-P port] [-c szyfr]
   [-i plik_tosamoci] [-l limit] [-o opcja_ssh]
   [[uytkownik@]host1:]nazwa_pliku1 [...] [[uytkownik@]host2:]nazwa_pliku2

OPIS

   scp kopiuje pliki midzy komputerami w sieci. Do transferu danych uywa
   ssh(1) i wykorzystuje t sam autoryzacj oraz daje takie samo bezpieczestwo
   jak ssh(1). W przeciwiestwie do rcp(1), scp pyta w razie potrzeby o
   hasla uwierzytelniajce.

   Wszelkie nazwy pliku mog zawiera specyfikacje hosta i uytkownika,
   okrelajce, e plik jest kopiowany do/z tego hosta. Dozwolone jest
   kopiowanie midzy dwoma zdalnymi hostami.

   Dostpne s nastpujce opcje:

   -c szyfr
       Wybiera szyfr uywany do kodowania danych. Opcja ta jest
       przekazywana bezporednio do ssh(1).

   -i plik_tosamoci
       Wybiera plik, z ktorego odczytywana jest tosamo (klucz prywatny)
       dla uwierzytelnienia RSA. Opcja ta jest przekazywana bezporednio
       do ssh(1).

   -l limit
       Okrela maksymaln prdko transferu danych podan w Kbit/s.

   -p   Zachowuje czasy modyfikacji oraz dostpu i prawa oryginalnego
       pliku.

   -r   Kopiuje rekurencyjnie cale katalogi.

   -v   Tryb gadatliwy. Powoduje, e scp i ssh(1) drukuj komunikaty
       debugowe o swoim dzialaniu. Jest to przydatne w debugowaniu
       problemow lczenia, autoryzacji i konfiguracji.

   -B   Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasla i frazy kodujce).

   -q   Wylcza wywietlanie paska postpu.

   -C   Wlczenie kompresji. Przekazuje flag -C do programu ssh(1),
       wlczajc kompresj danych.

   -F plik_konfig_ssh
       Okrela alternatywny plik konfiguracyjny ssh. Ta opcja jest
       bezporednio przekazywana do ssh(1).

   -P port
       Podaje port, do ktorego naley si podlczy na zdalnym hocie. Zauwa,
       e opcja ta jest napisana jako wielkie 'P', gdy -p ju jest
       zarezerwowane dla innej operacji (zachowywania czasow modyfikacji
       i praw dostpu plikow) w rcp(1).

   -S program
       Nazwa programu uywanego do tworzenia zakodowanego polczenia.
       Program ten musi przyjmowa opcje ssh(1),

   -o opcje_ssh
       Moe by uyte do przekazania opcji programowi ssh, ktore musz by
       podane w formacie opisanym w ssh_config(5). Opcja ta jest
       uyteczna do przekazywania opcji, dla ktorych nie ma osobnej flagi
       linii polece w programie scp.

   -1   Wymusza na scp uycie pierwszej wersji protokolu.

   -2   Wymusza na scp uycie drugiej wersji protokolu.

   -4   Wymusza na scp uywanie tylko adresow IPv4.

   -6   Wymusza na scp uywanie tylko adresow IPv6.

DIAGNOSTYKA

   scp koczy prac z kodem 0, jeeli wszystko odbylo si pomylnie, lub z kodem
   >0 w wypadku bldu.

AUTORZY

   Timo Rinne <tri@iki.fi> i Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

HISTORIA

   scp jest oparty na programie rcp(1) o kodzie rodlowym pochodzcyn z BSD,
   do ktorego prawa nale do wladz Uniwersytetu Kalifornijskiego.

ZOBACZ TAKE

   rcp(1), sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1),
   ssh_config(5), sshd(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.