Provided by: sensible-utils_0.0.6ubuntu2_all bug

NAZWA

    sensible-editor, sensible-pager, sensible-browser - rozsdne edytowanie,
    przegldanie plikow i zasobow sieciowych

SK/LADNIA

    sensible-editor [OPCJE...]
    sensible-pager [OPCJE...]
    sensible-browser url

OPIS

    sensible-editor, sensible-pager i sensible-browser podejmuj rozsdne
    decyzje o tym, jaki uruchomi - odpowiednio - edytor, pager czy
    przegldark www. Programy w systemie Debian mog albo uywa tych skryptow
    jako domylnego edytora, pagera czy przegldarki stron www, albo naladowa
    ich zachowanie.

ZOBACZ TAKE

    Documentation of the EDITOR, VISUAL, PAGER, and BROWSER variables in
    environ(7)

T/LUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2004