Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    seq - wypisuje kolejne liczby

SK/LADNIA

    seq [OPCJA]... OSTATNIA
    seq [OPCJA]... PIERWSZA OSTATNIA
    seq [OPCJA]... PIERWSZA KROK OSTATNIA

OPIS

    Wywietlenie liczb od PIERWSZEJ do OSTATNIEJ z krokiem KROK.

    -f, --format=FORMAT
       uycie FORMATU w stylu zmiennoprzecinkowego formatu funkcji
       printf (domylnie: %g)

    -s, --separator=/LACUCH
       rozdzielenie liczb LACUCHEM (domylnie: \n)

    -w, --equal-width
       wypelnienie zerami do rownej szerokoci

    --help wywietlenie tego opisu i zakoczenie

    --version
       wywietlenie informacji o wersji i zakoczenie

    Jeeli PIERWSZA lub KROK s pominite, maj warto 1.  PIERWSZA, KROK i
    OSTATNIA  s  interpretowane jako liczby zmiennoprzecinkowe.  KROK
    powinien by dodatni, jeli PIERWSZA jest mniejsza od OSTATNIEJ lub
    ujemny w przeciwnym wypadku. Podany FORMAT musi zawiera dokladnie jeden
    ze zmiennoprzecinkowych formatow wyjcia %e, %f lub %g.

AUTOR

    Napisany przez Ulricha Dreppera.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Raporty o bldach wysylaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania s opisane w rodlach.
    Autorzy nie daj ADNYCH gwarancji, w tym rownie gwarancji PRZYDATNOCI DO
    SPRZEDAY LUB DO KONKRETNYCH CELOW.

ZOBACZ TAKE

    Pelna dokumentacja programu seq jest utrzymywana jako  podrcznik
    Texinfo.  Jeli programy info oraz seq s wlaciwie zainstalowane,
    polecenie

       info seq

    powinno udostpni kompletny podrcznik.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.