Provided by: language-env_0.69build1_all bug

NAZWA

    set-language-env - Zmienia podstawowe ustawienia jzykowe

SK/LADNIA

    set-language-env [-l jzyk] [-hvsrNcCRE]

OPIS

    set-language-env ustawia podstawowe rodowisko natywnego jzyka przez
    dodanie odpowiednich linii do plikow konfiguracyjnych uytkownika.
    Ustawiane jest tylko prywatne rodowisko uytkownika, ktory uruchomil
    set-language-env, poniewa modyfikowane s tylko jego pliki. Program nie
    powoduje zmiany adnych ustawie systemowych. (Uwaga: uytkownik root moe
    zmieni ustawienia w katalogu /etc/skel).

    Ta wersja programu obsluguje jzyki: bialoruski, bulgarski, kataloski,
    duski, francuski, niemiecki, japoski, koreaski, litewski, macedoski,
    polski, rosyjski, serbski, hiszpaski, syjamski, turecki i ukraiski.

    set-language-env wywietla list pakietow Debiana, ktore powinny by
    zainstalowane, gdy s potrzebne do wykorzystania ustawie. Naley je
    zainstalowa albo poprosi administratora o ich zainstalowanie.

    Dodawane linie s otoczone liniami naglowka i stopki. Poniewa linie te
    s uywane przez set-language-env w celu rozpoznawania dodanych linii,
    prosimy o ich niemodyfikowanie.  Mona modyfikowa linie przed lini
    naglowka i po linii stopki i te modyfikacje bd zachowane po kolejnym
    uruchomieniu set-language-env.

    Kiedy pakiet language-env zostanie aktualizowany, moesz bezpiecznie
    zaktualizowa swoje pliki konfiguracyjne, uruchamiajc set-language-env i
    oryginalne ustawienia nie zostan zmienione. Modyfikacje linii dodanych
    przez  set-language-env  bd  stracone  przy nastpnym uruchomieniu
    set-language-env.

OPCJE

    -l jzyk
       okrela ulubiony jzyk. Obslugiwane jzyki:
       be bialoruski
       bg bulgarski
       ca kataloski
       da duski
       de niemiecki
       es hiszpaski
       fr francuski
       ja japoski
       ko koreaski
       lt litewski
       mk macedoski
       pl polski
       ru rosyjski
       sr serbski
       th syjamski
       tr turecki
       uk ukraiski

    -h   Wywietla komunikat pomocy.

    -v   Tryb gadatliwy, glownie w celu debugowania.

    -s   Wywietla list obslugiwanych jzykow.

    -r   Usuwa z plikow konfiguracyjnych wszelkie ustawienia zrobione
       przez set-language-env.

    -N   Nie uruchamia dodatkowego set-language-env. Opcja przeznaczona
       do wewntrznego uytku.

    -c   W czasie wykonanie set-language-env  nie  uywa  natywnych,
       specyficznych dla jzyka (tj. nie-ASCII) znakow (takich jak Kanji
       i ISO-8859-1). Chocia ta opcja jest pomylana jako przeznaczona
       do uytku wewntrznego, moe by uyta do nadpisania automatycznego
       wykrywania przez program, czy natywne znaki mog by uyte czy nie,
       jeli to wykrywanie nie dziala dobrze.

    -C   W  czasie  wykonanie  set-language-env  uywa  natywnych,
       specyficznych dla jzyka (tj. nie-ASCII) znakow (takich jak Kanji
       i ISO-8859-1). Chocia ta opcja jest pomylana jako przeznaczona
       do uytku wewntrznego, moe by uyta do nadpisania automatycznego
       wykrywania przez program, czy natywne znaki mog by uyte czy nie,
       jeli to wykrywanie nie dziala dobrze.

    -R   Uytkownik root zazwyczaj nie moe zapisywa swoich ustawie w
       katalogu  /root,  poniewa  jest  to  wykrywane  przez
       set-language-env. Ta opcja wylcza to sprawdzanie.

    -E   Ustawienia s zapisywane w katalogu /etc/skel zamiast w katalogu
       domowym uytkownika. Tylko uytkownik root moe uywa tej opcji.

DODAWANIE OBS/LUGI NOWEGO JZYKA

    Aby    doda    obslug    nowego    jzyka,    przeczytaj
    /usr/share/doc/language-env/README.i18n. W skrocie, naley napisa:
    (1) zawarto dodawan do plikow konfiguracyjnych uytkownikow,
    (2) plik 'support',
    (3) dokumentacj oraz
    (4) plik z ikonk dla tklanguage.
    Prosz o skontaktowanie si z deweloperem language-env.

ZOBACZ TAKE

    /usr/share/doc/language-env/README*
       Szczegolowe omowienie kadego jzyka.

PLIKI

    /usr/share/language-env/*
       Prototypy dodawane do plikow konfiguracyjnych.

AUTOR

    Tomohiro KUBOTA <kubota@debian.org>

                  2005/3/13        SET-LANGUAGE-ENV(1)