Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sgml2info - tworz wyjcie GNU info z pliku rodlowego SGML

SK/LADNIA

    sgml2info [opcjaogolna...] plik[.sgml]

OPIS

    sgml2info konwertuje plik rodlowy z formatu SGML na format GNU info.
    Wynik pojawi si w plik.info, gdzie plik jest nazw pliku rodlowego SGML.

    Do ustawie warunkowych (conditionals) ustawiana jest para atrybut/warto
    "output=info".

OPCJE

    sgml2info przyjmuje wszystkie opcje ogolne opisane w sgmltools(1).

    plik  okrela plik rodlowy SGML, o nazwie albo plik albo plik.sgml

PLIKI

    Wykorzystywanych jest wiele plikow z $LINUXDOCLIB.

AUTOR

    Christian   Schwarz   <schwarz@monet.m.isar.de>,  Greg  Hankins
    <greg.hankins@cc.gatech.edu>, Cees de Groot <cg@pobox.com>.

ZOBACZ TAKE

    sgmltools(1), sgml2html(1), sgml2latex(1), sgml2lyx(1), sgml2rtf(1),
    sgml2txt(1), sgmlcheck(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                10 listopada 1997         SGML2INFO(1)