Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sgml2txt - tworz zwykly tekst z pliku rodlowego SGML

SK/LADNIA

    sgml2txt [opcja-og'olna...] [--man] [--filter] plik[.sgml]

OPIS

    sgml2txt konwertuje plik rodlowy SGML na wyjcie w ASCII lub ISO-8859-1.
    Wynik pojawi si w plik.txt, gdzie plik jest nazw pliku rodlowego SGML.

    Do ustawie warunkowych (conditionals) ustawiana jest para atrybut/warto
    "output=txt".

OPCJE

    sgml2info przyjmuje wszystkie opcje ogolne opisane w sgmltools (1) oraz
    nastpujce opcje charakterystyczne:

    --man, -m
       Daje w wyniku plik rodlowy groff, odpowiedni do utworzenia przez
       groff -man sformatowanych stron podrcznika systemowego man.

    --filter, -f
       Usuwa z postaci poredniej utworzonej przez groff(1) nadpisania
       wykonane z uyciem backspace.

    --pass, -P
       Argument opcji pass (przeka) dodawany jest do opcji wiersza
       polece obslugiwanej przez groff(1).

    plik  okrela plik rodlowy SGML, o nazwie albo plik albo plik.sgml

PLIKI

    Wykorzystywanych jest wiele plikow z $LINUXDOCLIB i $LINUXDOCBIN.

B/LDY

    Nie znaleziono.

AUTOR

    Greg Hankins <greg.hankins@cc.gatech.edu>, w oparciu o skrypty Toma
    Gordona i Alexandra Horza.  Napisane ponownie przez Cees de Groot
    <cg@pobox.com>.

ZOBACZ TAKE

    sgmltools(1), sgml2html(1), sgml2info(1), sgml2latex(1), sgml2lyx(1),
    sgml2rtf(1), sgmlcheck(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                10 listopada 1997          SGML2TXT(1)