Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sleep - pauzuj przez podany czas

SK/LADNIA

    sleep [--help] [--version] liczba[smhd]...

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie sleep w wersji GNU.

    sleep pauzuje przez podany czas, podany jako suma wartoci argumentow
    wiersza polece. Kady argument jest liczb, za ktor stoi opcjonalna
    jednostka (domyln s sekundy). Jednostki to:

    s   sekundy

    m   minuty

    h   godziny (hours)

    d   dni

OPCJE

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.