Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    split - rozdziel plik na kawalki

SK/LADNIA

    split [-linie] [-l linie] [--lines=linie]
       [-b bajty[bkm]] [--bytes=bajty[bkm]]
       [-C bajty[bkm]] [--line-bytes=bajty[bkm]]
       [--verbose] [--help] [--version]
       [plikwej [plikwyj-prefiks]]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo split
    lub
       info split.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie split w wersji GNU.

    split tworzy jeden lub wicej plikow wynikowych (tyle ile potrzeba),
    zawierajcych kolejne sekcje z plikwej, lub ze standardowego wejcia jeli
    nie podano adnego lub podano nazw '-'. Domylnie split do kadego pliku
    wynikowego wstawia 1000 linii, albo to co pozostalo jeli jest ode
    mniejszy.

    Nazwy plikow wynikowych skladaj si z przedrostka, po ktorym nastpuje
    grupa liter, wybrana tak, i polczenie plikow wynikowych posortowanych
    wedle nazwy daje oryginalny plik wejciowy, w odpowiednim porzdku.
    Domylny przedrostek nazwy pliku wynikowego to 'x'. Jeli podano argument
    plikwyj-prefiks, jest on uywany zamiennie jako przedrostek nazwy pliku
    wyjciowego.

  OPCJE
    -linie, -l linie, --lines=linie
       Wstawia linie linii pliku wejciowego do kadego pliku wyjciowego.

    -b bajty[bkm], --bytes=bajty[bkm]
       Wstaw bajty bajtow pliku wejciowego do kadego pliku wyjciowego.
       bajty to niezerowa liczba calkowita, plus opcjonalnie jeden z
       poniszych znakow okrelajcych inn jednostk:

       b   bloki 512-bajtowe.

       k   bloki kilobajtowe.

       m   bloki megabajtowe.

    -C bajty[bkm], --line-bytes=bajty[bkm]
       Wstawia do kadego pliku wynikowego tyle kompletnych linii pliku
       wejciowego ile jest moliwe bez przekraczania bajty bajtow. Jeli
       istnieje linia dlusza, wstawia z niej wskazan liczb bajtow do
       kadego pliku wynikowego a pozostanie mniej ni bajty bajtow
       linii, potem kontynuuje normalnie. bajty ma taki sam format jak
       w opcji --bytes.

    --verbose
       Wywietla komunikat na standardowym wyjciu diagnostycznym przed
       otwarciem kadego z plikow wynikowych.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    head(1), tail(1), csplit(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.