Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    stat - drukuj status pliku lub systemu plikow

SK/LADNIA

    stat [OPCJA] PLIK...

OPIS

    Wywietla status pliku lub systemu plikow

    -f, --filesystem
       wywietla informacje o stanie systemu plikow, a nie o stanie
       pliku

    -c --format=FORMAT
       uywa podanego FORMATU zamiast formatu domylnego

    -l, --dereference
       poda za linkami

    -t, --terse
       wywietla informacje w zwizlej postaci

    --help wywietla pomoc i koczy dzialanie

    --version
       wywietla informacje o wersji i koczy dzialanie

    Poprawne sekwencje formatu dla plikow (jeeli nie  podano  opcji
    --filesystem):

        %A - prawa dostpu w formie czytelnej dla czlowieka
        %a - prawa dostpu osemkowo
        %b - liczba zaalokowanych blokow
        %D - numer urzdzenia szesnastkowo
        %d - numer urzdzenia w systemie dziesitnym
        %F - typ pliku
        %f - tryb pliku szesnastkowo
        %G - nazwa grupy, ktora jest wlacicielem pliku
        %g - identyfikator grupy, ktora jest wlacicielem pliku
        %h - liczba twardych dowiza
        %i - numer wzla (inode)
        %N - nazwa pliku w apostrofach ze wskazaniem linkow symbol.
        %n - nazwa pliku
        %o - rozmiar bloku wejcia/wyjcia
        %s - calkowity rozmiar w bajtach
        %T - poboczny (minor) typ urzdzenia szesnastkowo
        %t - glowny (major) typ urzdzenia szesnastkowo
        %U - nazwa wlaciciela pliku
        %u - identyfikator wlaciciela pliku
        %X - czas ostatniego dostpu podany jako liczba sekund od epoki
        %x - czas ostatniego dostpu
        %Y - czas ostatniej modyfikacji jako liczba sekund od epoki
        %y - czas ostatniej modyfikacji
        %Z - czas ostatniej zmiany podany jako liczba sekund od epoki
        %z - czas ostatniej zmiany

    Poprawne sekwencje formatu dla systemow plikow:

        %a - liczba wolnych blokow dostpnych dla nie-administratorow
        %b - calkowita liczba blokow danych w systemie plikow
        %c - calkowita liczba wzlow w systemie plikow
        %d - liczba wolnych wzlow w systemie plikow
        %f - liczba wolnych blokow w systemie plikow
        %i - identyfikator systemu plikow szesnastkowo
        %l - maksymalna dlugo nazw plikow
        %n - nazwa pliku
        %s - optymalny rozmiar bloku przy transferze
        %T - typ w formie czytelnej dla czlowieka
        %t - typ szesnastkowo

AUTOR

    Napisane przez Michaela Meskesa.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Prosimy zglasza bldy do <bug-fileutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    Pelna dokumentacja programu stat jest utrzymywana w postaci podrcznika
    texinfo. Jeeli programy info i stat zostaly poprawnie zainstalowane, to
    za pomoc polecenia

       info stat

    mona uzyska dostp do pelnej wersji podrcznika.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.