Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    strings - drukuj lacuchy drukowalnych znakow z plikow

SK/LADNIA

    strings
       [-a|-|--all] [-f|--print-file-name] [-o] [--help] [-v|--version]
       [-n min-len|-min-len|--bytes=min-len] [-t
       {o,x,d}[--target=bfdname] |--radix={o,x,d}] plik

OPIs

    Dla kadego podanego pliku, GNU strings drukuje drukowalne sekwencje
    znakow, majce co najmniej 4 znaki dlugoci (lub liczb podan przez opcje,
    opisane niej), za ktorymi nastpuje znak niedrukowalny. Domylnie z
    plikow obiektowych drukuje  tylko  lacuchy  zainicjalizowanych  i
    ladowanych sekcji. Dla innych rodzajow plikow, drukuje lacuchy z calego
    pliku.

    strings jest przydatny do okrelania zawartoci nietekstowych plikow.

OPCJE

    Dlugie i krotkie opcje s rownowanymi alternatywami.

    -a

    --all

    -   Nie skanuj tylko zainicjalizowanych i ladowanych sekcji plikow
       obiektowych; skanuj cale.

    -f

    --print-file-name
       Drukuj nazw pliku przed kadym stringiem.

    --help Wydrukuj streszczenie opcji strings na stdout i zakocz.

    -v

    --version
       Wydrukuj numer wersji strings na stdout i zakocz.

    -n min-len

    -min-len

    -bytes=min-len
       Drukuj sekwencje znakow, ktore maj przynajmniej min-len znakow,
       zamiast domylnych 4.

    -t {o,x,d}

    --radix={o,x,d}
       Drukuj offset w pliku przed kadym lacuchem. Pojedynczy argument
       znakowy  okrela format offsetu--osemkowy, szesnastkowy, lub
       dziesitny.

    --target=bfdname
       Podaj format kodu obiektowego, inny ni domylny format twojego
       systemu. Dla dalszych detali i listy dostpnych formatow, zobacz
       objdump(1).

    -o   Jak -t o.

ZOBACZ TAKE

    Opis `binutils' w info; The GNU Binary Utilities, Roland H. Pesch
    (October 1991); ar(1), nm(1), objdump(1), ranlib(1).

KOPIOWANIE

    Copyright (c) 1993 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.