Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    strip - Usu symbole z plikow obiektowych

SK/LADNIA

    strip [-F bfdname | --target=bfdname]
       [-I bfdname | --input-target=bfdname]
       [-O bfdname | --output-target=bfdname]
       [-R sectionname | --remove-section=sectionname]
       [-s | --strip-all] [-S | -g | --strip-debug] [--strip-unneeded]
       [-x | --discard-all] [-X | --discard-locals]
       [-K symbolname | --keep-symbol=symbolname]
       [-N symbolname | --strip-symbol=symbolname] [-o fileR]
       [-v | --verbose] [-V | --version] [-V | --help] objfile...

OPIS

    GNU strip usuwa wszystkie symbole z plikow obiektowych objfile. Lista
    plikow obiektowych moe zawiera archiwa. Podany musi by przynajmniej
    jeden plik obiektowy.

    strip modyfikuje pliki podane w argumencie--nie zapisuje
    zmodyfikowanych kopii pod innymi nazwami.

OPCJE

    -F bfdname

    --target=bfdname
       Traktuj oryginalny objfile jak plik obiektowy w formacie
       bfdname, i zapisz go w tym samym formacie.

    --help Wydrukuj zestawienie opcji strip i zakocz.

    -I bfdname

    --input-target=bfdname
       Traktuj oryginalny objfile jako plik o formacie kodu obiektowego
       bfdname.

    -O bfdname

    --output-target=bfdname
       Zamie objfile plikiem w formacie wyjciowym bfdname.

    -R sectionname

    --remove-section=sectionname
       Usu nazwan sekcj z pliku. Opcja ta moe by podana wicej ni raz.
       Zauwa, e jej nieodpowiednie uywanie moe spowodowa, e plik
       obiektowy bdzie bezuyteczny.

    -s

    --strip-all
       Usu wszystkie symbole.

    -S

    -g

    --strip-debug
       Usu tylko symbole debuggowe.

    --strip-unneeded
       Usu wszystkie symbole, ktore nie s potrzebne do przetwarzania
       relokacji.

    -N symbolname

    --strip-symbol=symbolname
       Usu symbol symbolname z pliku rodlowego. Opcja ta moe by podana
       wicej ni jeden raz i moe by lczona z innymi opcjami usuwania.

    -o file
       Umie ogolocone wyjcie w file, a nie zamieniaj istniejcego pliku.
       Z tym argumentem, podany moe by tylko jeden argument objfile.

    -x

    --discard-all
       Usu symbole nieglobalne.

    -X

    --discard-locals
       Usu generowane przez kompilator symbole lokalne. (Zaczynaj si
       zwykle od ``L'' lub ``.''.)

    -K symbolname, --keep-symbol=symbolname
       Z pliku rodlowego kopiuj tylko symbol symbolname. Opcja ta moe
       by podawana wicej ni jeden raz.

    -N symbolname, --strip-symbol=symbolname
       Nie kopiuj symbolu symbolname z pliku rodlowego. Opcja ta moe by
       podawana wicej ni raz i lczona z innymi opcjami usuwania, poza
       -K.

    -v

    --verbose
       Gadatliwe wyjcie: listuj wszystkie zmodyfikowane pliki
       obiektowe. W wypadku archiwow, strip -V listuje wszystkich
       czlonkow archiwum.

    -V

    --version
       Podaj wersj strip i zakocz.

ZOBACZ TAKE

    Opis `binutils' w info; The GNU Binary Utilities, Roland H. Pesch
    (October 1991).

KOPIOWANIE

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.