Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sum - sprawd sum kontroln i policz bloki w pliku

SK/LADNIA

    sum [-rs] [--sysv] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo sum
    lub
       info sum.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie sum w wersji GNU.

    sum oblicza 16-bitow sum kontroln dla kadego podanego pliku, albo
    standardowego wejcia jeli nie podano adnego lub podano plik zwany '-'.
    Wypisuje on sum kontroln dla kadego pliku, razem z liczb blokow w pliku
    (zaokrglon w gor). Domylnie wypisywana jest take kada odpowiednia
    nazwa pliku, jeli podano co najmniej dwa pliki.  Z opcj --sysv
    odpowiednie nazwy plikow s wypisywane gdy podano przynajmniej jeden
    argument bdcy plikiem. Domylnie, GNU sum oblicza sumy kontrolne uywajc
    algorytmu zgodnego z BSD sum i wypisuje rozmiary plikow w jednostkach
    kilobajtowych blokow.

OPCJE

    -r   Uywa domylnego algorytmu (zgodnego z BSD).  Ta opcja jest
       zalczona dla zgodnoci z sum z System V.  Nie wywoluje ona
       efektu, chyba e podano take opcj -s, ktor uniewania.

    -s, --sysv
       Oblicza sumy kontrolne uywajc algorytmu zgodnego z uywanym przez
       sum z System V i wypisuje rozmiary plikow w jednostkach
       512-bajtowych blokow, a nie kilobajtowych.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    wc(1), cksum(1), md5sum(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.