Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sync - opronia bufory systemu plikow

SK/LADNIA

    sync [opcja]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo sync
    lub
       info sync.

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie sync w wersji GNU.

    Polecenie sync zapisuje wszelkie dane buforowane w pamici na dysk. Moe
    to obejmowa (ale nie ogranicza si do tego) zmienione superbloki,
    zmienione  i-wzly,  oraz oponione odczyty i zapisy. Musi to by
    zaimplementowane przez jdro: program sync nie wykonuje niczego poza
    wywolaniem systemowej funkcji sync.

    Jdro  systemu  przechowuje  dane w pamici, by unikn wykonywania
    (stosunkowo powolnych) odczytow i zapisow dyskowych. Poprawia to
    wydajno, ale jeeli komputer pada, w rezultacie mog zosta utracone dane
    lub ulec uszkodzeniu system plikow. sync daje pewno, e wszystko, co
    pozostawalo w pamici jest zapisane na dysk.

    Ignorowane s wszelkie argumenty, poza pojedynczo wystpujcymi:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Jima Meyering.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.