Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tac - polcz i wypisz pliki odwrocone

SK/LADNIA

    tac [-br] [-s separator] [--before] [--regex]
      [--separator=/lacuch] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo tac
    lub
       info tac.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie tac w wersji GNU.

    tac kopiuje na standardowe wyjcie kady podany plik, lub standardowe
    wejcie jeli nie podano adnego lub napotkano nazw pliku '-', odwracajc w
    kadym z nich porzdek rekordow.  Rekordy oddzielone s wystpieniami
    pewnego lacucha, lub now lini jeli nie podano adnego. Domylnie w pliku
    lacuch separujcy wystpuje za rekordem, ktory rozgranicza.

OPCJE

    -b, --before
       Separator wystpuje przed rekordem (jest dolczony do pocztku
       rekordu).

    -r, --regex
       Separator jest wyraeniem regularnym.  Uytkownicy  `tac'  w
       systemach MS-DOS/MS-Windows powinni zwroci uwag na fakt, e z
       powodu czytania przez `tac' plikow w trybie binarnym, kada linia
       pliku tekstowego moe koczy si par CR/LF zamiast uniksowego LF.

    -s /lacuch, --separator=/lacuch
       Uywa /lacucha jako separatora rekordow.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cat(1), nl(1), od(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.