Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tee - czyta ze standardowego wejcia i przesyla kopi na standardowe
    wyjcie oraz do pliku

SK/LADNIA

    tee [-ai] [--append] [--ignore-interrupts] [--help]
      [--version] [plik...]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie tee w wersji GNU.

    Polecenie tee czyta ze standardowego wejcia i przesyla kopi na
    standardowe wyjcie oraz do pliku, ktory zostal podany jako argument.
    Jest to przydatne, gdy chce si nie tylko przesla dane potokiem, ale i
    zachowa ich kopi.

    Jeeli podany plik nie istnieje, to zostanie on utworzony. Jeeli podany
    plik ju istnieje to jego zawarto jest wowczas nadpisana, chyba e uyje
    si opcji -a.

OPCJE

    -a, --append
       Dolcza dane ze standardowego wejcia do podanego pliku, nie
       nadpisujc jego zawartoci.

    -i, --ignore-interrupts
       Ignoruje sygnaly przerwa.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.