Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tsort - sortowanie topologiczne

SK/LADNIA

    tsort [--help] [--version] [plik]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo tsort
    lub
       info tsort.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie tsort w wersji GNU.

    tsort wykonuje sortowanie topologiczne zadanego pliku lub standardowego
    wejcia jeli nie podano pliku lub podano plik o nazwie '-'.  Wynik
    wypisywany jest na standardowe wyjcie.

    tsort czyta wejcie jako pary lacuchow, oddzielanych odstpami, opisujce
    czciowe  uporzdkowanie.  Wynikiem  jest  calkowite  uporzdkowanie
    odpowiadajce zadanemu uporzdkowaniu czciowemu.

    [tlum.: Pary lacuchow s nazwami wzlow wyznaczajcych pocztek i koniec
    krawdzi grafu skierowanego. Jeeli wzel nie jest polczony z innymi,
    mona do sortowania topologicznego zapisa go jako polczony z samym sob.]

    Na przyklad:
      tsort <<EOF
      a b c
      d
      e f
      b c d e
      EOF
    da jako wynik:
      a
      b
      c
      d
      e
      f
    tsort rozpoznaje ptle (cykle grafu) w wejciu i wypisuje pierwsz
    napotkan na standardowe wyjcie bldow.

    Zauwa, e dla danego uporzdkowania czciowego zazwyczaj nie istnieje
    unikatowe uporzdkowanie calkowite.

OPCJE

    tsort posiada tylko dwie opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sort(1), uniq(1), comm(1), ptx(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.