Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tty - wydrukuj nazw pliku terminala podlczonego do standardowego wejcia

SK/LADNIA

    tty [-s] [--silent] [--quiet] [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie tty w wersji GNU.

    tty wypisuje nazw pliku terminala podlczonego do standardowego wejcia.
    Wypisuje `not a tty' (nie tty) jeli standardowe wejcie nie jest
    terminalem.

OPCJE

    -s, --silent, --quiet
       Nic nie wypisuje, zwraca tylko kod zakoczenia.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

KOD ZAKOCZENIA

    0   jeli standardowe wejcie jest terminalem

    1   jeli standardowe wejcie nie jest terminalem

    2   jeli podano niewlaciwe argumenty

    3   jeli pojawil si bld zapisu

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    printenv(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.