Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   ul -- dokonaj podkrelenia

SK/LADNIA

   ul [-i] [-t terminal] [name ...]

OPIS

   Ul czyta podane pliki (lub standardowe wejcie gdy nie s podane pliki) i
   tlumaczy pojawiajce si podkrelenia na sekwencje podkrele, dzialajce na
   danym terminalu, okrelonym przez zmienn rodowiskow TERM. Plik
   /etc/termcap zawiera sekwencje potrzebne do robienia podkrele. Jeli
   terminal nie potrafi podkrela, lecz moe dawa tryb wytluszczony, to jest
   on uywany. Jeli terminal potrafi nadstukiwa znaki, to ul degeneruje do
   zwyklego cat(1). Jeli terminal nie potrafi podkrela, podkrelanie jest
   ignorowane.

   Dostpne s nastpujce opcje:

   -i   Podkrelenie jest wskazywane przez oddzieln lini, zawierajc
       odpowiednie kreski `-'; jest to przydatne gdy chcesz zobaczy
       podkrelenie w strumieniu wyjciowym nroff na terminalu crt.

   -t terminal
       Przecia rodzaj terminala podany w rodowisku na warto terminal.

RODOWISKO

   Uywana jest nastpujca zmienna rodowiskowa:

   TERM Zmienna TERM jest uywana do wizania urzdzenia tty z opisem jego
      wlaciwoci (zobacz termcap(5)). TERM jest ustawiane podczas
      logowania.

ZOBACZ TAKE

   man(1), nroff(1), colcrt(1)

B/LDY

   Nroff zazwyczaj wydaje serie backspace'ow i podkrele, wymieszanych z
   tekstem. Wskazuje to na podkrelenie. Nie s czynione adne proby
   zoptymalizowania ruchow wstecznych.

HISTORIA

   Komenda ul pojawila si w 3.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.