Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    uname - wywietla informacj o systemie

SK/LADNIA

    uname [OPCJA]...

OPIS

    Wywietlenie informacji o systemie. Bez opcji dziala jak z -s.

    -a, --all
       wywietlenie wszystkich informacji w tej kolejnoci:

    -s, --kernel-name
       wywietlenie nazwy jdra systemu operacyjnego

    -n, --nodename
       wywietlenie sieciowej nazwy systemu

    -r, --kernel-release
       wywietlenie numeru edycji jdra systemu

    -v, --kernel-version
       wywietlenie wersji jdra systemu

    -m, --machine
       wywietlenie architektury komputera

    -o, --operating-system
       wywietlenie nazwy systemu operacyjnego

    --help wywietlenie tego opisu i zakoczenie

    --version
       wywietlenie informacji o wersji i zakoczenie

AUTOR

    Napisany przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Raporty o bldach wysylaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania s opisane w rodlach.
    Autorzy nie daj ADNYCH gwarancji, w tym rownie gwarancji PRZYDATNOCI DO
    SPRZEDAY LUB DO KONKRETNYCH CELOW.

ZOBACZ TAKE

    Pelna dokumentacja dla programu uname jest utrzymywana jako podrcznik
    Texinfo. Jeli programy info oraz uname s wlaciwie zainstalowane,
    polecenie

       info uname

    powinno udostpni kompletny podrcznik.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.