Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    uniq - usu powtarzajce si linie z posortowanego pliku

SK/LADNIA

    uniq [-cdiuwD] [-liczba] [+liczba] [-f liczba]
       [-s liczba] [-w liczba] [--count] [--ignore-case]
       [--repeated] [--all-repeated] [--unique]
       [--skip-fields=liczba] [--skip-chars=liczba]
       [--check-chars=liczba] [--help] [--version]
       [plikwej] [plikwyj]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo uniq
    lub
       info uniq.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie uniq w wersji GNU.

    uniq wypisuje unikatowe linie sortowanego pliku, tj. odrzucajc z
    kolejnych identycznych wszystkie linie poza jedn. Moe on opcjonalnie
    pokazywa tylko linie, ktore pojawiaj si tylko raz, bd linie ktore
    pojawiaj si wicej ni raz. uniq wymaga posortowanego wejcia, poniewa
    porownuje tylko linie ssiadujce ze sob. Jeli nie jest posortowane, mona
    zamiast uniq uy 'sort -u'.

    Jeli plik wynikowy nie jest podany, uniq pisze na standardowe wyjcie.
    Jeli plik wejciowy nie jest podany, czyta on ze standardowego wejcia.

OPCJE

    +liczba, -s, --skip-chars=liczba
       W tej opcji, liczba to liczba calkowita reprezentujca liczb
       znakow, ktore naley przeskoczy zanim rozpocznie si sprawdzanie
       unikatowoci.  Pierwsze liczba znakow, a take jakiekolwiek znaki
       puste znalezione zanim osignito liczba znakow, s przeskakiwane i
       niewliczane. Jeli uyto zarowno przeskakiwania pol jak i znakow,
       pola s przeskakiwane w pierwszej kolejnoci.

    -liczba, -f, --skip-fields=liczba
       W tej opcji, liczba to liczba calkowita reprezentujca liczb pol,
       ktore  naley  przeskoczy  zanim  rozpocznie si sprawdzanie
       unikatowoci. Pierwsze liczba pol, a take jakiekolwiek znaki
       puste znalezione zanim osignito liczba pol, s przeskakiwane i
       niewliczane. Pola definiowane s jako lacuchy znakow nie bdcych
       spacjami ani tabulacjami, rozdzielone od siebie spacjami lub
       tabulacjami.

    -c, --count
       Wypisuje razem z lini ile razy si ona powtorzyla.

    -d, --repeated
       Wypisuje tylko linie powtarzajce si.

    -D, --all-repeated
       Wypisuje wszystkie linie powtarzajce  si  i  tylko  linie
       powtarzajce si.  Opcja ta przydatna jest glownie w polczeniu z
       innymi np. do ignorowania wielkoci liter lub porownywania tylko
       wybranych pol. Jest to rozszerzenie GNU.

    -i, --ignore-case
       Podczas porownywania linii ignoruje ronice pomidzy malymi a
       duymi literami.

    -u, --unique
       Wypisuje tylko linie unikatowe.

    -w, --check-chars=liczba
       Okrela ilo znakow, ktore naley porownywa w  liniach,  po
       przeskoczeniu wszystkich wskazanych pol i znakow. Normalnie
       porownywana jest cala reszta linii.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sort(1), comm(1), ptx(1), tsort(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.