Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    unrar - rozpakowuje pliki z archiwow rar

SK/LADNIA

    unrar <polecenie> [-<prze/lcznik 1> -<prze/lcznik N>] archiwum [pliki...]
    [cieka...]

OPIS

    Ten podrcznik po krotce opisuje polecenie unrar
    Podrcznik ten zostal napisany dla dystrubucji Debian GNU/Linux poniewa
    oryginalny program nie posiada stron podrcznika systemowego.

    Polecenia i opcje opisane tutaj dotycz wersji unrar 2.02.

OPCJE

    Po nazwie programu naley poda polecenie i dodatkowe przelczniki
    poprzedzone ukonikiem.  Podstawowe komendy  zostaly  przedstawione
    poniej. Aby uzyska pelny opis naley uruchomi program unrar bez opcji.

    e   Rozpakowuje pliki do katalogu biecego.

    l   Wywietla zawarto archiwum.

    p   Wywietla plik na wyjcie standardowe (stdout).

    t   Testuje pliki zawarte w archiwum.

    v   Wywietla zawarto archiwum w trybie "gadatliwym".

    x   Rozpakowuje pliki wraz ze ciek.

PRZE/LCZNIKI

    UWAGA: Kady przelcznik musi by poprzedzony bial spacj. Nie mona podawa
    ich razem.

    -av-  Wylcza sprawdzanie AV.

    -c-  Nie wywietla komentarzy.

    -f   Odwiea pliki.

    -kb  Nie kasuje rozpakowanych uszkodzonych plikow.

    -ierr Wysyla wszystkie komunikaty na stderr.

    -inul Wylcza wszystkie komunikaty.

    -o+  Nadpisuje istniejce pliki.

    -o-  Nie nadpisuje istniejcych plikow.

    -p<has/lo>
       Ustawia haslo.

    -p-  Nie pyta o haslo.

    -r   Dolcza podkatalogi.

    -u   Uaktualnia pliki.

    -v   Wywietla wszystkie czci archiwum.

    -x<plik>
       Wyklucza podany plik.

    -x@<lista>
       Wyklucza pliki w podanym pliku z list.

    -x@  Wczytuje nazwy plikow do wykluczenia ze stdin.

    -y   Przyjmuje odpowied tak na wszystkie zapytania.

ZOBACZ TAKE

    Pelna dokumentacja tego programu znajduje si w pliku Rar.Txt, ktory
    znajduje si w katalogu /usr/share/doc/rar. Opcje tu opisane s takie
    same dla rar oraz unrar.

AUTOR

    T stron podrcznika systemowego napisal Peter Cech <cech@debian.org> na
    podstawie polecenia "unrar -h" wykonanego w systemie Debian GNU/Linux
    (moe by take uywana w innych dystrybucjach).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                11 lutego 1999            UNRAR(1)