Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    uptime - Powiedz jak dlugo system jest wlczony.

SK/LADNIA

    uptime
    uptime [-V]

OPIS

    uptime wywietla w jednej linijce nastpujce dane. Biecy czas, jak dlugo
    system jest wlczony, jak wielu uytkownikow jest obecnie zalogowanych,
    load average (obcienie) z ostatnich 1, 5 i 15 minut.

    S to te same dane, ktore mona uzyska w naglowkowej linii wywietlanej
    przez w(1).

PLIKI

    /var/run/utmp dane o tym, kto obecnie jest zalogowany
    /proc   informacje o procesach

AUTORZY

    uptime   zostal   napisany   przez   Larry'ego   Greenfielda
    (greenfie@gauss.rutgers.edu)   i   Michaela   K.   Johnsona
    (johnsonm@sunsite.unc.edu).

ZOBACZ TAKE

    ps(1), top(1), utmp(5), w(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.