Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    vdir - dluga posta listy zawartoci katalogow

SK/LADNIA

    vdir [opcje] plik[...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo vdir
    lub
       info vdir.

    vdir (instalowane take jako v) jest rownowanikiem ls -l -b; to jest,
    domylnie pliki listowane s w "dlugim" formacie, za znaki specjalne
    reprezentowane s przez sekwencje specjalne z odwrotnym ukonikiem.

ZOBACZ TAKE

    ls(1), fileutils(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.