Provided by: vim-common_7.3.154+hg~74503f6ee649-2ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    vimdiff - edytuj dwie, trzy lub cztery wersje pliku w Vimie i zobacz
    ronice

SYNOPSIS

    vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3 [plik4]]

    gvimdiff

OPIS

    Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (trzema lub czterema plikami), kady z
    nich we wlasnym oknie. Ronice midzy plikami zostan podwietlone. Jest
    to dobry sposob by przeanalizowa ronice i przenie zmiany z jednej
    wersji pliku do innej.

    Zobacz vim(1) by pozna wicej szczegolow o samym Vimie.

    Kiedy  uruchomiony  jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI (jeli
    dostpne).

    W kadym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', ktora  spowoduje
    podwietlenie ronic.
    Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostan ustawione by tekst si wygodnie
    przegldalo.
    Opcja 'foldmethod' zostanie ustawiona  na  "diff",  dziki  czemu
    niezmienione linie zostan zwinite. 'foldcolumn' bdzie rowne 2 aby latwo
    wyszukiwa, otwiera i zamyka zwinicia.

OPCJE

    Pionowy podzial zostanie uyty do wyrownania linii, tak jakby uyto opcji
    "-O". Aby uzyska poziomy podzial uyj opcji "-o".

    Aby pozna inne opcje zobacz vim(1).

ZOBACZ TAKE

    vim(1)

AUTOR

    Wikszo Vima zostala napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy wielu
    innych osob. Zobacz ":help credits w Vimie.

                 2001 Mar 30            VIMDIFF(1)