Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    w - Poka kto jest zalogowany i co robi

SK/LADNIA

    w - [husfV] [uytkownik]

OPIS

    w wywietla informacje u uytkownikach, zajmujcych obecnie maszyn, oraz o
    ich procesach. Naglowek pokazuje odpowiednio, czas biecy, czas pracy
    systemu,  liczb  zalogowanych  uytkownikow  i obcienie systemu w
    poprzedniej minucie, w 5 i 15 minutach.

    Dla kadego uytkownika wywietlane s nastpujce wpisy: nazwa zgloszeniowa,
    nazwa tty, zdalny host, czas zgloszenia, czas bezczynnoci, JCPU, PCPU i
    linia polece ich obecnego procesu.

    Czas JCPU jest czasem zuytym przez wszystkie procesy podwieszone do
    tty.  Nie uwzgldnia poprzednich zada z tla, lecz uwzgldnia obecnie
    dzialajce zadania tla.

    Czas PCPU jest czasem, zuywanym przez proces biecy, nazwany w polu
    "what".

OPCJE LINII POLECE

    -h  Nie drukuj naglowka.

    -u  Ingnoruje nazw uytkownika podczas wyszukiwania obecnych czasow
      procesu i cpu. Aby to zademonstrowa, zrob "su", a nastpnie "w" i
      "w -u".

    -s  Uzyj krotkiego formatu. Nie drukuj czasu zgloszenia, JCPU i PCPU.

    -f  Przelczaj drukowanie pola from (zdalnego hosta). Domylnie, pole
      from nie jest drukowane, cho administrator systemu moe wkompilowa
      inn warto domyln.

    -V  Wywietl informacj o wersji

    uytkownik
      Poka informacj jedynie o podanym uytkowniku.

PLIKI

    /etc/utmp  informacja  o tym, kto jest obecnie zalogowany /proc
    informacja procesow

ZOBACZ TKE

    free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

AUTORZY

    w zostal w caloci przepisany przez Charlesa Blake, w oparciu o wersj
    Larry'ego  Greenfielda  <greenfie@gauss.rutgers.edu> i Michaela K.
    Johnsona <johnsonm@redhat.com>.

    Raporty o bldach lij do <procps-bugs@redhat.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 8 Dec 1993               W(1)