Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    wall - wylij wiadomo do terminali wszystkich uytkownikow

OPIS

    wall [plik]

OPIS

    Wall wysyla wiadomo do wszystkich zalogowanych uytkownikow, ktorych
    zezwolenie mesg(1) jest ustawione na yes. Przekazywana (wywietlana)
    jest zawarto pliku bdcego argumentem komendy. Brak argumentu spowoduje
    pobranie treci wiadomoci ze standardowego wejcia.  W tym przypadku,
    wiadomo powinna by zakoczona znakiem EOF (zwykle Control-D).

    Tylko superuytkownik moe wysla wiadomo do na terminale uytkownikow,
    ktorzy ustawili odrzucanie wiadomoci lub pracuj z programem, ktory robi
    to automatycznie.

ZOBACZ TAKE

    mesg(1), talk(1), write(1), shutdown(8).

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

               10 Padziernik 1994            WALL(1)