Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    wc - wypisz liczb bajtow, slow i linii w plikach

SK/LADNIA

    wc [-clwL] [--bytes] [--chars] [--lines] [--words]
      [--max-line-length] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo wc
    lub
       info wc.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie wc w wersji GNU.

    wc (word count) liczy liczb bajtow, slow oddzielonych bialymi znakami,
    oraz znakow koca linii w kadym podanym pliku lub w standardowym wejciu
    (jeli nie podano adnego pliku albo podano plik zwany '-'). Wypisuje
    jedn lini danych o liczbach dla kadego pliku, a jeli plik ow zostal
    podany jako argument, po liczbie(ach) wypisuje nazw pliku. Jeli podano
    wicej ni jedn nazw pliku, wc wypisuje lini kocow zawierajc lczne
    liczby, z nazw pliku 'total'. Liczby s wypisywane w kolejnoci: linie,
    slowa, bajty.

    Domylnie kada z liczb wypisywana jest w wyrownanym do prawej 7-bajtowym
    polu, z jedn spacj midzy polami. Wowczas liczby i nazwy plikow ladnie
    wyrownuj si w kolumnach. Jednak POSIX wymaga, by kolumny  byly
    rozdzielone dokladnie jedn spacj. Mona wymusi na wc przestrzeganie
    formatu wyjcia  zgodnego  z  POSIX  ustawiajc  zmienn  rodowiska
    POSIXLY_CORRECT.

    Domylnie wc wypisuje wszystkie trzy liczby. Opcjami mona okreli
    wypisywanie tylko niektorych liczb. Kolejne opcje nie uniewaniaj
    innych, poprzednich, tak wic
       wc --bytes --words
    wypisze liczb bajtow oraz liczb slow.

    Z opcj --max-line-length wypisuje dlugo najdluszej linii w kadym z
    plikow, a jeeli podano wicej ni jeden plik, to rownie najwiksz (nie
    sum) z tych dlugoci.

OPCJE

    -c, --bytes, --chars
       Wypisuje tylko liczb bajtow.

    -w, --words
       Wypisuje tylko liczb slow.

    -l, --lines
       Wypisuje tylko liczb znakow nowej linii.

    -L, --max-line-length
       Wypisuje tylko dlugo najdluszej linii.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sum(1), cksum(1), md5sum(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.