Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    which - poka peln ciek komendy

SK/LADNIA

    which nazwa_programu ...

OPIS

    Which pobiera seri nazw programow i drukuje pelne cieki programow,
    ktore powloka by wywolala, aby je uruchomi. Robi to,  symulujc
    przeszukiwanie przez powlok zmiennej rodowiskowej $PATH.

ZOBACZ TAKE

    Rodzin execve(2), exec(3).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                   LOCAL              WHICH(1)