Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    write - wylij komunikat do innego uytkownika

SK/LADNIA

    write uytkownik [nazwatty]

OPIS

    Write  umoliwia  komunikowanie  si z innymi uytkownikami poprzez
    kopiowanie linii z twojego terminala na ichnie.

    Gdy pracujesz z komend write, uytkownik otrzyma komunikat w postaci:
       Message from toty@tenhost on twojtty at hh:mm ...
    Wszelkie dalsze linie, ktore wprowadzisz, zostan skopiowane na podany
    terminal uytkownika. Jeli uytkownik chce ci odpowiedzie, to musi rownie
    uruchomi write.

    Gdy skoczysz, wpisz znak koca pliku. Drugi uytkownik zobaczy komunikat
    EOF, wskazujcy na koniec konweracji.

    Moesz zabroni ludziom (innym ni superuytkownik) pisania do ciebie,
    uywajc komendy mesg(1). Niektore komendy, np. nroff(1) czy pr(1), mog
    automatycznie uniemoliwi pisanie, aby twoje wyjcie nie bylo nadpisane.

    Jeli uytkownik, do ktorego chcesz pisa jest zalogowany na wicej ni
    jednym terminalu, to moesz poda, na ktory terminal piszesz, podajc nazw
    terminala jako drugi parametr write. W innym wypadku, write wybierze
    jeden z terminali - ten z najkrotszym czasem nieaktywnoci uytkownika
    (idle). Tak wic wiadomo pojdzie we wlaciwe miejsce.

    Tradycyjnie przyjto w pisaniu do innych, e lacuch `-o' znajdujcy si na
    kocu linii lub stanowicy odrbn lini oznacza, e nadeszla kolej na
    wypowied naszego rozmowcy. Lacuch `oo' oznacza, e osoba uwaa konwersacj
    za skoczon.

ZOBACZ TAKE

    wall(1), mesg(1), talk(1), who(1)

HISTORIA

    Komenda write pojawila si w wersji 6 AT&T UNIX.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 12 Marca 1995            WRITE(1)