Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    xbmtopbm - utworz przenon bitmap (.pbm) z bitmapy typu X10 lub X11

SK/LADNIA

    xbmtopbm [plik_bitmapa]

OPIS

    Odczytuje bitmap typu X10 lub X11. Nastpnie zapisuje na standardowe
    wyjcie przenon bitmap (.pbm).

ZOBACZ TAKE

    pbmtoxbm(1), pbmtox10bm(1), pbm(5)

AUTOR

    Copyright (C) 1988 by Jef Poskanzer.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                31 sierpnia 1988          xbmtopbm(1)