Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    xcopy - rekurencyjne kopiowanie katalogow MSDOS

SK/LADNIA

    xcopy katalog_r'od/lowy katalog_docelowy

OPIS

    Skrypt xcopy sluy do rekurencyjnego kopiowania jednego katalogu do
    innego.

    Jeli katalog docelowy nie istnieje, to jest zakladany. Jeeli istnieje,
    to pliki z katalogu r'od/lowego s kopiowane wprost do niego, nie jest za
    w nim tworzony podkatalog katalog_r'od/lowy, w  przeciwiestwie  do
    dzialania cp -rf.

B/LDY

    Polecenie to jest "a big kludge". Poprawna implementacja wymagalaby
    przerobienia znacznych czci mtools, ale niestety nie mam na to teraz
    czasu. Glown wad tego rozwizania jest jego nieefektywno w niektorych
    systemach (kilka kolejnych wywola mtoools, co podwaa sens buforowania
    wykorzystywanego przez mtools).

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not  prawn  dotyczc  rozpowszechniania, modyfikacji i tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.