Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ximtoppm - utworz przenon pixmap (.ppm) z pliku Xim

SK/LADNIA

    ximtoppm [plik_xim]

OPIS

    Odczytuje plik Xim. Nastpnie zapisuje na standardowym wyjciu przenon
    pixmap (.ppm). Pakiet Xim jest zawarty w czci contrib wydania X.V11R4.

ZOBACZ TAKE

    ppm(5)

AUTOR

    Copyright (C) 1991 by Jef Poskanzer.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 25 marca 1990           ximtoppm(1)