Provided by: xine-ui_0.99.6-1_i386 bug

NAZWA

    xine-remote - male narzdzie do lczenia si z serwerem zdalnej kontroli
    xine.

SK/LADNIA

    xine-remote [opcje]

OPIS

    Ta strona manuala opisuje w skrocie narzdzie xine-remote

    xine-remote moe zastpi surowe, telnetowe polczenie do serwera zdalnej
    kontroli xine. Uywa on programow wspomagajcych readline (uzupelnianie,
    skroty vi/emacs, historia polece, etc...). Domylnie, probuje on polczy
    si lokalnie, uywajc domylnego portu (patrz xine(1)).

OPCJE

    Program  naladuje  skladni  wiersza polece w stylu GNU, z dlugimi
    nazwami opcji zaczynajcymi si od podwojnego  mylnika  (`-').  Skrot
    opcji zamieszczony jest poniej

    -H, --host <nazwa_hosta>
       Probuj polczy do <nazwa_hosta>.

    -P, --port <port>
       Probuj polczy z hostem uywajc <port>.

    -c, --command <polecenie>
       Wylij polecenie do serwera i zamknij polczenie. Polecenie
       powinno znajdowa si midzy apostrofami jeeli zawiera spacje, lub
       znaki specjalne.

    -n, --noconnect
       Nie probuj si polczy przy starcie

    -v, --version
       Wywietl wersj programu

    -h, --help
       Wywietla skrot pomocy

POLECENIA

    Jest dostpnych kilka polece, ktore s uywane do otwierania i zamykania
    polcze:

    ?   Wywietla dostpne polecenia (programu xine-remote + serwera jeli
       polczenie jest ustanowione).

    version
       Wywietla wersj.

    open <serwer[:port]>
       Otwiera polczenie do serwera. Mona opcjonalnie poda port uywajc
       separatora (:).

    close Zamknij polczenie.

    quit  Zakocz xine-remote.

ZOBACZ R'OWNIE

    xine(1).

AUTHOR

    Ten  podrcznik  zostal  napisany  przez  Daniel  Caujolle-Bert
    <f1rmb@users.sourceforge.net> dla projektu xine.

T/LUMACZENIE

    Bartlomiej Muryn <_4ever_@irc.pl>