Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    xpmtoppm - utworz przenon pixmap (.ppm) z pixmapy X11

SK/LADNIA

    xpmtoppm [plik_xpm]

OPIS

    Odczytuje pixmap X11 (XPM w wersji 1 lub 3). Nastepnie zapisuje na
    standardowym wyjciu przenon pixmap (.ppm).

ZNANE PROBLEMY

    Format plikow utworzonych przez XPM w wersji 3 nie jest w pelni
    obslugiwany.  Komentarze mog by zawarte tylko w pojedynczych liniach i
    dla kadego piksela musi istnie domylna nazwa koloru.

ZOBACZ TAKE

    ppmtoxpm(1), ppm(5)
    XPM Manual by Arnaud Le Hors lehors@mirsa.inria.fr

AUTOR

    Copyright (C) 1991 by Jef Poskanzer.

    Upgraded to support XPM version 3 by
      Arnaud Le Hors (lehors@mirsa.inria.fr)
      Tue Apr 9 1991

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                16 sierpnia 1990          xpmtoppm(1)