Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    xvminitoppm - utworz przenon pixmap (.ppm) z miniatury (thumbnail) XV

SK/LADNIA

    xvminitoppm [plik_xvminipic]

OPIS

    Odczytuje  minatur  (thumbnail)  utworzon  przez  XV (przegldarka
    "VisualSchnauzer"). Nastpnie zapisuje na standardowym wyjciu przenon
    pixmap (.ppm).

ZOBACZ TAKE

    ppm(5), xv(1)

AUTOR

    Copyright (C) 1993 by Ingo Wilken

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                14 grudnia 1993         xvminitoppm(1)