Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    xvpictoppm - utworz przenon pixmap (.ppm) z miniatury (thumbnail) XV

SK/LADNIA

    xvpictoppm

OPIS

    xvpictoppm odczytuje miniatur (thumbnail) utworzon przez XV (znajdujc
    si w podkatalogach '.xvpics') ze standardowego wejcia.  Nastpnie
    zapisuje na standardowe wyjcie przenon pixmap (.ppm). Moe to by
    uyteczne przy umieszczaniu miniatur na stronach WWW lub przy podobnych
    zastosowaniach.

AUTOR

    John Bradley - bradley@dccs.upenn.edu

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                 xvpictoppm(1)