Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    xwdtopnm - utworz przenon map (.p?m) z pliku .xwd w wersji X10 lub X11

SK/LADNIA

    xwdtopnm [plik_xwd]

OPIS

    Odczytuje plik .xwd (X window dump file) w wersji X10 lub X11. Nastpnie
    zapisuje na standardowe wyjcie przenon map (.p?m). Rodzaj pliku
    wyjciowego zaley od typu pliku wejciowego. Jeeli plik wejciowy jest
    czarno-bialy, tworzony jest plik pbm, jeeli plik wejciowy jest w skali
    szaroci, tworzony jest plik pgm, w pozostalych przypadkach tworzony
    jest plik ppm. Program informuje uytkownika, jaki rodzaj pliku jest
    tworzony.

    Uywajc tego programu moez stworzy przenon map ze wszystkiego, co
    widzisz na ekranie stacji roboczej. Wystarczy wywietli cokolwiek,
    uruchomi program xwd, dokona konwersji pliku wyjciowego za pomoc
    xwdtopnm, a nastpnie uy programu pnmcut, by wybra interesujcy ci
    fragment obrazu.

PROBLEMY

    Nie przeprowadzilem testow tego programu w zbyt wielu konfiguracjach,
    wic prawdopodobnie zawiera on bldy. Poinformuj mnie, jeeli napotkasz
    jakie problemy.

ZOBACZ TAKE

    pnmtoxwd(1), pnm(5), xwd(1)

AUTOR

    Copyright (C) 1989, 1991 by Jef Poskanzer.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                11 stycznia 1991          xwdtopnm(1)