Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ybmtopbm - utworz przenon bitmap (pbm) z pliku typu "face"

SK/LADNIA

    ybmtopbm [plik_face]

OPIS

    Odczytuje plik w formacie rozpoznawalnym przez programy face i xbm
    napisane przez Benneta Yee (bsy+@cs.cmu.edu).  Nastpnie zapisuje na
    standardowe wyjcie przenon bitmap (plik .pbm).

ZOBACZ TAKE

    pbmtoybm(1), pbm(5), face(1), face(5), xbm(1)

AUTOR

    Copyright (C) 1991 by Jamie Zawinski and Jef Poskanzer.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 06 marca 1990           ybmtopbm(1)