Provided by: ydpdict_1.0.0-2_i386 bug

NAZWA

    ydpdict - interfejs slownikow Collinsa i Langenscheidt

SK/LADNIA

    ydpdict [ opcje ]

OPIS

    ydpdict jest korzystajcym z biblioteki ncurses interfejsem slucym do
    obslugi  multimedialnych  slownikow:  angielsko-polskiego,  polsko-
    angielskiego Collinsa, oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego
    Langenscheidt, wydanych przez Young Digital Planet.

    ydpdict szuka pliku konfiguracyjnego w nastpujcych miejscach (czytany
    jest tylko pierwszy znaleziony plik):

    1)   ~/ydpdict.conf

    2)   ~/.ydpdictrc

    3)   /etc/ydpdict.conf

OPCJE

    -e [--eng]
       Uruchamia slownik angielsko-polski (domylne).

    -p [--pol]
       Uruchamia slownik polsko-angielski.

    -g [--ger-pol]
       Uruchamia slownik niemiecko-polski.

    -o [--pol-ger]
       Uruchamia slownik polsko-niemiecki.

    -f [--path=CIEKA]
       Podaje ciek do plikow danych.

    -c [--cdpath=CIEKA]
       Podaje ciek do plyty CD.

    -P [--player=CIEKA]
       Podaje ciek do odtwarzacza plikow WAV.

    -w [--word=S/LOWO]
       Uruchamia slownik i tlumaczy podane slowo.

    -A [--audio=URZDZENIE]
       Okrela domylne urzdzenie dwikowe.

    --version
       Wywietla wersj programu.

    -h [--help]
       Wywietla tekst pomocy.

AUTOR

    ydpdict   zostal   napisany   przez   Wojtka   Kaniewskiego
    <wojtekka@toxygen.net>. Najnowsz wersj  mona  znale  pod  adresem
    http://toxygen.net/ydpdict/

                1 sierpnia 2007           YDPDICT(1)