Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    yes - wypisuj bez koca dowolny cig znakow

SK/LADNIA

    yes [napis...]
    yes [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie yes w wersji GNU.

    yes wypisuje argumenty otrzymane w linii polece rozdzielone spacjami i
    zakoczone znakiem nowej linii dopoki nie zostanie zabity. Jeeli program
    zostanie uruchomiony bez argumentow, wypisywana jest litera `y' i znak
    nowej linii.

OPCJE

    Wersja GNU programu yes wywolana z dokladnie jednym  argumentem
    rozpoznaje nastpujce opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>..

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    echo(1), printf(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.