Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ypcat - wypisuje zawartoci mapy NIS

SK/LADNIA

    ypcat [ -kt ] [ -d domena ] nazwamapy
    ypcat -x

OPIS

    ypcat drukuje zawartoci mapy NIS okrelonych przez nazwmapy, ktore mog
    by nazw mapy lub pseudonimem mapy.

OPCJE

    -d domena
       Okrela nazw domeny inn ni warto domylna,  zwrocon  przez
       domainname(1).

    -k   Wywietla map kluczy. Ta opcja jest przydatna z mapami w ktorych
       wartoci s puste albo klucz nie jest czci wartoci.

    -t   Ta opcja hamuje tlumaczenie pseudonimu mapy.

    -x   Wywietla tabel tlumacze pseudonimow map.

PLIKI

    /var/yp/nicknames
       tabela tlumacze pseudonimow map.

ZOBACZ TAKE

    domainname(8),  nicknames(5),  ypbind(8),  ypmatch(1),  yppoll(8),
    ypserv(8), yset(8), ypwhich(1)

AUTOR

    ypcat jest czci pakietu yp-tools, ktory zostal napisany przez Thorstena
    Kukuka <kukuk@vt.uni-paderborn.de>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.