Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    yuvsplittoppm - przeksztal pliki typu Y, U i V do postaci przenonej
    pixmapy (ppm)

SK/LADNIA

    yuvsplittoppm nazwa_bazowa szeroko wysoko [-ccir601]

OPIS

    yuvsplittoppm odczytuje trzy pliki, zawierajce skladowe YUV; s to
    pliki: nazwa_bazowa .Y, nazwa_bazowa .U i nazwa_bazowa.V . Nastpnie
    zapisuje na standardowe wyjcie przenon pixmap (plik .ppm).

    Poniewa pliki YUV nie zawieraj naglowkow, wymiary, tzn.  szeroko oraz
    wysoko musz by podane w linii polece.

OPCJE

    -ccir601
       Zaklada, e trojki YUV s przeskalowane do mniejszego zakresu
       zgodnie ze standardem CCIR 601 (MPEG). Inaczej program zaklada,
       e pliki s w standardzie JFIF (JPEG).

ZOBACZ TAKE

    ppmtoyuvsplit(1), yuvtoppm(1), ppm(5)

AUTOR

    Marcel Wijkstra <wijkstra@fwi.uva.nl>, na podstawie ppmtoyuvsplit.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                26 sierpnia 93        yuvsplittoppm(1)