Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    yuvtoppm - konwersja danych Abekas YUV do formatu .ppm

SK/LADNIA

    yuvtoppm szeroko wysoko [dane_obrazu]

OPIS

    yuvtoppm czyta dane w formacie Abekas YUV. Nastpnie zapisuje na
    standardowe wyjcie plik w formacie .ppm (przenona pixmapa). Plik
    wejciowy stanowi po prostu cig danych YUV bez naglowka, dlatego w linii
    polece naley poda szeroko i wysoko obrazu. Maksymaln wartoci (maxval)
    jest 255.

ZOBACZ TAKE

    ppmtoyuv(1), ppm(5)

AUTOR

    Marc Boucher <marc@PostImage.COM>, na podstawie Example Conversion
    Program, A60/A64 Digital Video Interface Manual, strona 69.

    Copyright (C) 1991 by DHD PostImage Inc.

    Copyright (C) 1987 by Abekas Video Systems Inc.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 25 marca 91           yuvtoppm(1)