Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       yuvtoppm - konwersja danych Abekas YUV do formatu .ppm

SK/LADNIA

       yuvtoppm szeroko wysoko [dane_obrazu]

OPIS

       yuvtoppm  czyta  dane  w  formacie  Abekas  YUV.  Nastpnie  zapisuje na
       standardowe wyjcie  plik  w  formacie  .ppm  (przenona  pixmapa).  Plik
       wejciowy stanowi po prostu cig danych YUV bez naglowka, dlatego w linii
       polece naley poda szeroko i wysoko obrazu. Maksymaln  wartoci  (maxval)
       jest 255.

ZOBACZ TAKE

       ppmtoyuv(1), ppm(5)

AUTOR

       Marc  Boucher  <marc@PostImage.COM>,  na  podstawie  Example Conversion
       Program, A60/A64 Digital Video Interface Manual, strona 69.

       Copyright (C) 1991 by DHD PostImage Inc.

       Copyright (C) 1987 by Abekas Video Systems Inc.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  25 marca 91                      yuvtoppm(1)